Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

16HCl + 2Na2SO3 + 6HSnCl36H2O + 4NaCl + SnS2 + 5H2SnCl6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Na2SO3 + HSnCl3 => H2O + NaCl + SnS2 + H2SnCl6  

Phương trình số #3

6HCl + 2HNO3 + 3HgS → 4H2O + 2NO + 3S + 3HgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + HNO3 + HgS => H2O + NO + S + HgCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

2FeCl2 + 4HCl + 2KClO → Cl2 + 2H2O + 2KCl + 2FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + HCl + KClO => Cl2 + H2O + KCl + FeCl3  

Phương trình số #5

4HCl + 2KI + BaO2BaCl2 + 2H2O + I2 + 2KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + KI + BaO2 => BaCl2 + H2O + I2 + KCl  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3H2SO4 + 10HCl + 2KMnO45Cl2 + 8H2O + 2MnSO4 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + HCl + KMnO4 => Cl2 + H2O + MnSO4 + K2SO4  

Phương trình số #7

C6H5OH + HClC6H5Cl + H2O

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + HCl => C6H5Cl + H2O  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:50:37am