Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Cl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Cl2 (clo) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

Cl2 + 3NaOH + BiO(OH) → 2H2O + 2NaCl + NaBiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaOH + BiO(OH) => H2O + NaCl + NaBiO3  

Phương trình số #3

Cl2 + H2O + 2NaOH + Na2TeO32NaCl + Na2H4TeO6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + NaOH + Na2TeO3 => NaCl + Na2H4TeO6  

Advertisement

Phương trình số #4

3Cl2 + 8KOH + 2KCrO24H2O + 6KCl + 2K2CrO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + KOH + KCrO2 => H2O + KCl + K2CrO4  

Phương trình số #5

Cl2 + 2KOH + Mn(OH)22H2O + 2KCl + MnO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + KOH + Mn(OH)2 => H2O + KCl + MnO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Cl2 + 2H2O + 2KSO2F → H2SO4 + 2HCl + 2KCl + SO2F2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + KSO2F => H2SO4 + HCl + KCl + SO2F2  

Phương trình số #7

2Cl2 + 7O22Cl2O7

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + O2 => Cl2O7  

Advertisement

Phương trình số #8

C + 2Cl2CCl4

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Cl2 => CCl4  

Phương trình số #9

C2H4 + Cl2HCl + C2H3Cl

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + Cl2 => HCl + C2H3Cl  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 07:29:11am