Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế HCHO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế HCHO (Andehit formic(formaldehit)) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CH4 + O2H2O + HCHO

Nhiệt độ: 600°C Xúc tác: NO

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + O2 => H2O + HCHO  

Phương trình số #2

2CH3OH + O22H2O + 2HCHO

Nhiệt độ: 600°C Xúc tác: Ag

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3OH + O2 => H2O + HCHO  

Phương trình số #3

CH3OH → H2 + HCHO

Xúc tác: Zn, Cu

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3OH => H2 + HCHO  

Phương trình số #4

CH3OH + CuO → Cu + H2O + HCHO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3OH + CuO => Cu + H2O + HCHO  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 11:12:43am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(