Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Fe3O4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Fe(OH)2 + 2FeO(OH) → 2H2O + Fe3O4

Nhiệt độ: 600- 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(OH)2 + FeO(OH) => H2O + Fe3O4  

Phương trình số #3

3O2 + Fe3C → CO2 + Fe3O4

Nhiệt độ: 600-700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Fe3C => CO2 + Fe3O4  

Phương trình số #4

9Fe + 4H2O + 4C6H5NO24C6H5NH2 + 3Fe3O4

Xúc tác: FeCl3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2O + C6H5NO2 => C6H5NH2 + Fe3O4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 12:43:08am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(