Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Cl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Cl2 (clo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaCl => Cl2 + H2 + NaOH  

Phương trình số #3

4HCl + MnO2Cl2 + 2H2O + MnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + MnO2 => Cl2 + H2O + MnCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

CaOCl2 + 2HCl → Cl2 + H2O + CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaOCl2 + HCl => Cl2 + H2O + CaCl2  

Phương trình số #5

14HCl + K2Cr2O73Cl2 + 7H2O + 2KCl + 2CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + K2Cr2O7 => Cl2 + H2O + KCl + CrCl3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

16HCl + 2KMnO45Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + KMnO4 => Cl2 + H2O + KCl + MnCl2  

Phương trình số #7

8H2SO4 + 2KMnO4 + 10NaCl → 5Cl2 + 8H2O + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KMnO4 + NaCl => Cl2 + H2O + MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4  

Advertisement
Advertisement

Phương trình số #10

PCl5Cl2 + PCl3

Nhiệt độ: 160 - 300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình PCl5 => Cl2 + PCl3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:51:29am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(