Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Cl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Cl2 (clo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

10FeCl2 + 24H2SO4 + 6KMnO410Cl2 + 5Fe2(SO4)3 + 24H2O + 6MnSO4 + 3K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + H2SO4 + KMnO4 => Cl2 + Fe2(SO4)3 + H2O + MnSO4 + K2SO4  

Phương trình số #3

24H2SO4 + 6KMnO4 + 10FeCl315Cl2 + 5Fe2(SO4)3 + 24H2O + 6MnSO4 + 3K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KMnO4 + FeCl3 => Cl2 + Fe2(SO4)3 + H2O + MnSO4 + K2SO4  

Advertisement

Phương trình số #4

I2 + 2NaCl → Cl2 + 2NaI

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình I2 + NaCl => Cl2 + NaI  

Phương trình số #5

Br2 + 2NaCl → Cl2 + 2NaBr

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + NaCl => Cl2 + NaBr  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

F2 + 2KCl → Cl2 + 2KF

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + KCl => Cl2 + KF  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:40:56am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(