Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Ca

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Ca (canxi) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C + 2CaO → 2Ca + CO2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + CaO => Ca + CO2  

Phương trình số #2

2Al + 3CaO → Al2O3 + 3Ca

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CaO => Al2O3 + Ca  

Phương trình số #3

3CaO + 2NH33Ca + 3H2O + N2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + NH3 => Ca + H2O + N2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 02:07:48am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(