Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế C

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế C (cacbon) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2 + H2CN2C + 2NH3

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + H2CN2 => C + NH3  

Phương trình số #3

3CO + 2B → 3C + B2O3

Nhiệt độ: 1400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + B => C + B2O3  

Advertisement

Phương trình số #4

CH4 + O2C + 2H2O

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + O2 => C + H2O  

Phương trình số #5

CaC2 + N2C + Ca(CN)2

Nhiệt độ: 1000 - 1150°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + N2 => C + Ca(CN)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Fe(C5H5)28C + 2CH4 + Fe + H2

Nhiệt độ: > 470

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(C5H5)2 => C + CH4 + Fe + H2  

Phương trình số #7

3H2 + CaCN2C + Ca + 2NH3

Nhiệt độ: 550-650°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CaCN2 => C + Ca + NH3  

Advertisement

Phương trình số #8

3K4[Fe(CN)6] → 5C + 3N2 + 12KCN + Fe3C

Nhiệt độ: 650°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K4[Fe(CN)6] => C + N2 + KCN + Fe3C  

Phương trình số #9

4Na + CO2C + 2Na2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + CO2 => C + Na2O  

Advertisement

Phương trình số #10

6HCl + Fe3C → C + 3FeCl2 + 3H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Fe3C => C + FeCl2 + H2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 12:55:03am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(