Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

(NH3OH)ClO4 có tác dụng với C2H4(OOCH)2 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới (NH3OH)ClO4 và C2H4(OOCH)2

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả (NH3OH)ClO4 (Hydroxylamoni perclorat) tác dụng với C2H4(OOCH)2 (Acetyl peroxide)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


C NH3 H3O O H OH (NH3OH)Cl Cl (NH3OH)ClO4 N ClO C C2H4 O H C2H4(OOCH)2
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

(NH3OH)ClO4 (Hydroxylamoni perclorat)

Tên Tiếng Việt: Hydroxylamoni perclorat

Tất cả phương trình hóa học có (NH3OH)ClO4 là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có (NH3OH)ClO4 là chất sản phẩm

HClO4 + NH2OH → (NH3OH)ClO4

C2H4(OOCH)2 (Acetyl peroxide)

Tên Tiếng Việt:

Tất cả phương trình hóa học có C2H4(OOCH)2 là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có C2H4(OOCH)2 là chất sản phẩm

HClO4 + NH2OH → (NH3OH)ClO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 09:17:41am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(