Advertisement

Download tài liệu hoá học: Khái quát về hóa học hữu cơ

Khái quát về hóa học hữu cơ

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hãy kéo xuống dưới để thấy link download tài liệu


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/tai-lieu-hoa-hoc/khai-quat-ve-hoa-hoc-huu-co-48

Tài liệu hóa học lớp 11


Advertisement

Click để Download tài liệu

(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong vòng 15 giây)
(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ website luôn miễn phí cho tất cả học sinh)
Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!

Đánh giá

Khái quát về hóa học hữu cơ | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Xếp hạng: 0 / 5 sao

Thảo luận hóa học

Nội dung trích xuất

Thực hiện: Đình Thọ Khái quát về hóa học hữu cơ 1 KHÁI QUÁT VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ I. Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ 1. Khái niệm - Hợp chất hữu cơ là các hợp chất của C trừ oxit của C, muối cacbua, muối cacbonat, muối xianua. - Hoá học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. . h n i h h h . Hợp chất hữu cơ ợc chia thành hi rcac on và n uất hi rcac on. a/ Hi rcac on là lo i hợp chất hữu cơ ơn gi n nhất trong thành ph n ph n t ch chứa hai nguyên tố là cac on và hi ro. - Hidrocac on ch h : + Hidrocacbon no: Ankan CH4 Hi rocac on h ng no có t nối i: n n 2H4 Hi rcac on h ng no có hai nối i: n a i n - Hi rocac on ch v ng: + Hidrocacbon no: xicloankan Hi rocac on ch v ng: r n b/ n uất của hi rocac on là những hợp chất à trong ph n t ngoài H ra c n có t số hay nhiều nguyên tố hác nh O N halog n... - n uất halog n: – là gốc hi rocac on - Hợp chất chứa nhó chức: - OH - : ancol; - O - : ete; - COOH: axit...... 3/ Đặ điểm chung - Hợp chất hữu cơ nhất thiết ph i chứa hay có H th ờng gặp O ngoài ra c n có halog n N, P... - Liên ết chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên ết c ng hóa trị. - ác hợp chất hữu cơ th ờng dễ bay hơi ễ cháy é ền nhiệt. - ác ph n ứng trong hoá học hữu cơ th ờng chậ h ng hoàn toàn y ra theo nhiều h ớng th ờng ph i un nóng và có úc tác. 4/ Cá hư ng há inh hế h p ch t h Thực hiện: Đình Thọ Khái quát về hóa học hữu cơ 2 - h ng cất: ể tách các chất lỏng có nhiệt s i hác nhau nhiều. - Chiết: ể tách hai chất lỏng h ng tr n l n vào nhau. Thực hiện: Đình Thọ Khái quát về hóa học hữu cơ 3 - Kết tinh l i: ể tách các chất rắn có tan hác nhau th o nhiệt . II. Ph n tích nguyên tố Để ác ịnh c ng thức ph n t hợp chất hữu cơ ng ời ta ph i ác ịnh : - Thành ph n ịnh tính nguyên tố. - Thành ph n ịnh l ợng nguyên tố. - ác ịnh hối l ợng ph n t . 1. h n h đ nh nh ng n . - Ph n tích ịnh tính nguyên tố ể ác ịnh thành ph n các nguyên tố hóa học chứa trong t chất. - Muốn ác ịnh thành ph n các nguyên tố ng ời ta chuyển các nguyên t trong hợp chất hữu cơ thành các hợp chất v cơ ơn gi n r i nhận ra các s n ph ó. . á đ nh n hi . - Nhận ac on: Đốt cháy hợp chất hữu cơ: −+O 2→ O2 − +Ca(OH) 2→ a O3 - Nhận Hi ro: Đốt cháy hợp chất hữu cơ: 2H −+O 2→ H2O −+CuSO 4 khan→ u O4.5H2O àu anh la - Hoặc có thể ng chất hút n ớc nh nh : H2SO4 , CaCl2 khan, P2O5. . á đ nh ni i. - Nhận N: Đốt cháy hợp chất hữu cơ nếu có i hét thì hợp chất ó có nitơ. Thực hiện: Đình Thọ Khái quát về hóa học hữu cơ 4 Hoặc un hợp chất hữu cơ với H2SO4 ặc NaOH ặc có i hai NH3 thì hợp chất ó có chứa nitơ. CxHyOzNt − + H 2SO4 tº→ NH4)2SO4+...... (NH4)2SO4 2NaOH −tº→ Na2SO4 + H2O + NH3↑ - Nhận O : Khó ph n tích ịnh tính trực tiếp th ờng ác ịnh nhờ ịnh l ợng: mO = mhợp chất – t ng hối l ợng các nguyên tố . á đ nh h g n. Khi ốt cháy hợp chất hữu cơ chứa clo ị ph n hủy clo tách ra ới d ng H l ta ng ung ịch gNO3 HCl + AgNO3 → g l↓ HNO3 . h n h đ nh ư ng á ng n - Ph n tích ịnh l ợng các nguyên tố ác ịnh hối l ợng của i nguyên tố hóa học chứa trong hợp chất hữu cơ. - Muốn ịnh l ợng nguyên tố ng ời ta chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành các hợp chất v cơ ơn gi n ịnh l ợng chúng từ ó suy ra hối l ợng từng nguyên tố có trong t chất. . Đ nh ư ng n hi . : Đốt cháy chất hữu cơ thu ợc O2 và H2O và N2 mC (A) = mC(CO2) = nCO2.12 mH(A) = mH(H2O) = nH2O.2 . Đ nh ư ng ni mN(A) = nN2.28 . Đ nh ư ng i mO = m(A) – ( mC + mH + mN ). Ch - ng H2SO4 ặc P2O5, CaCl2 han hấp th H2O. - ng NaOH KOH a OH 2 hấp th O2 t ng hối l ợng của ình hay hối l ợng ết tủa a O3 giúp ta tính ợc O2 - h ng aO a OH 2 NaOH hấp th s n ph g O2 và H2O thì hối l ợng ình t ng chính là t ng hối l ợng O2 và H2O. 3. Th nh h n ng n Thực hiện: Đình Thọ Khái quát về hóa học hữu cơ 5

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 11

100 bài tập hóa hữu cơ có lời giải
Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học
Đề thi và đáp án Hóa học 2019
Đề thi Hóa học 2018
Chuyên đề Đại cương về hóa học vô cơ
Hidrocacbon không no Hóa học 11
Nito - Photpho
Sự điện li
Cacbon - Silic. Hợp chất của Cacbon
Hidrocacbon no
Advertisement
Chuyên đề Sự điện li
Khái quát về hóa học hữu cơ
6 chuyên đề hóa học 11 tập 1
Tài liệu chuyên đề trắc nghiệm Ancol - Phenol
Tổng hợp các chuyên đề Hóa học lớp 11
CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO CÓ LỜI GIẢI (CƠ BẢN)
Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.
Bài tập trắc nghiệm Ankan
Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019
Đề Thi thử Hóa học 2019
KÌ THI THPT QG 2019 - MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 221
Tài liệu Hóa hữu cơ 11
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ nhất
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ hai
Đề thi HSG QG 2019 môn Hóa học
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 ngày thứ 1
Đề thi HSG QG môn Hóa học 2016 ngày thứ 2
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 phần thực hành
Đáp án đề thi HSG Quốc gia Hóa học 2016
Phương pháp nhận biết chất hữu cơ
Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit
Màu sắc các chất hóa học
Bài tập chuyên đề Este – Lipit trong các đề thi Đại Học – Cao Đẳng
16 Phương Pháp Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Các Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học
Chuyên Đề Sắt – Đồng – Crom Lý Thuyết Và Bài Tập
Tóm tắt lý thuyết Hóa học 11
Giúp Trí Nhớ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học
Chuyên Đề cách viết đồng phân
Chuyên đề Kĩ thuật xác đồng số đồng phân
Công thức tính số đồng phân
Phương pháp viết công thức cấu tạo
Chuyên đề bài tập hidrocacbon thơm
Chuyên đề lí thuyết hidrocacbon thơm
Chuyên đề lí thuyết dẫn xuất halogen - phenol - ancol
Lí thuyết điện phân
Bài tập điện phân
Lí thuyết andehit - xeton - cacboxylic
Đề thi và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Chuyên đề sự điện li hóa học 11
Chuyên đề nito - photpho hóa học 11
Chuyên đề 16 phương pháp giải nhanh hóa học
Chuyên đề phương trình phản ứng
Chuyên đề hóa HNO3 vận dụng cao
Chuyên đề danh pháp chất hữu cơ
Chuyên đề nhiệt độ sôi
Chuyên đề quy tắc đồng phân
Chuyên đề hóa hữu cơ
Tài liệu thi thử THPT 2021 - Mã đề 867
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 968
Đề lí thuyết hóa vô cơ cực hay
Tài liệu lí thuyết hóa vô cơ phần 2 cực hay
50 bài toán cực khó và hay về este đa chức
Tài liệu về sự kết hợp của axit HNO3 và các quá trình phản ứng vô cơ kinh điển, cực hay.
Chuyên đề phản ứng của H+ và NO3- cực hay
Bài toán sản phẩm khử của NO3-
Bài toán xử lí dung dịch sau phản ứng cực hay và khó
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 898
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 768
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 798
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 859
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 869
Đáp đề thi thử THPT 2021 - Mã đề 869
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021- Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 758
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Lí thuyết Hóa học cực hay
Tóm tắt lí thuyết Hóa học chương trình lớp 12 bằng sơ đồ
Lí thuyết hóa học 12 cực hay
Tài liệu công phá hóa học cực hay
Tài liệu tổng hợp các kiến thức hóa học
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề thi thử mã đề 987
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Tài liệu lí thuyết hóa học chinh phục kì thi THPT

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-20 05:05:43pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(