Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Zn, CrSO4 ra Cr, ZnSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Zn (kẽm) , CrSO4 (Crom(II) sunfat) ra Cr (crom) , ZnSO4 (kẽm sulfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Zn (kẽm) tác dụng vói CrSO4 (Crom(II) sunfat) tạo thành Cr (crom)

Phương trình để tạo ra chất Zn (kẽm) (zinc)

2Al + 3Zn(NO3)2 → 3Zn + 2Al(NO3)3 2H2O + 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn C + ZnO → CO + Zn

Phương trình để tạo ra chất CrSO4 (Crom(II) sunfat) (Chromous sulfate; Chromium(II) sulfate; Sulfuric acid chromium(II) salt)

2H2O + 2Cr2(SO4)3 → 2H2SO4 + O2 + 4CrSO4 Zn + Cr2(SO4)3 → ZnSO4 + CrSO4 2H + 2KCr(SO4)2 → H2SO4 + K2SO4 + 2CrSO4

Phương trình để tạo ra chất Cr (crom) (chromium)

C + Fe(CrO2)2 → Cr + Fe + 2CO2 Zn + CrSO4 → Cr + ZnSO4 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

Phương trình để tạo ra chất ZnSO4 (kẽm sulfat) (zinc sulfate)

H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4 Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 H2SO4 + Zn → 2H2O + SO2 + ZnSO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 09:08:47pm