Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Zn, CrCl3 ra ZnCl2, CrCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Zn (kẽm) , CrCl3 (Crom(III) clorua) ra ZnCl2 (Kẽm clorua) , CrCl2 (Crom(II) clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Zn (kẽm) tác dụng vói CrCl3 (Crom(III) clorua) tạo thành ZnCl2 (Kẽm clorua)

Phương trình để tạo ra chất Zn (kẽm) (zinc)

2Al + 3Zn(NO3)2 → 3Zn + 2Al(NO3)3 2H2O + 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn C + ZnO → CO + Zn

Phương trình để tạo ra chất CrCl3 (Crom(III) clorua) (chromium(iii) chloride)

Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + CrCl3 4HCl + NaCrO2 → 2H2O + NaCl + CrCl3 14HCl + K2Cr2O7 → 3Cl2 + 7H2O + 2KCl + 2CrCl3

Phương trình để tạo ra chất ZnCl2 (Kẽm clorua) (zinc chloride)

2HCl + Zn → H2 + ZnCl2 Cl2 + Zn → ZnCl2 2HCl + ZnS → H2S + ZnCl2

Phương trình để tạo ra chất CrCl2 (Crom(II) clorua) (chromous chloride)

Cr + 2HCl → H2 + CrCl2 Zn + CrCl3 → ZnCl2 + 2CrCl2 Cr + 2HCl → H2 + CrCl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 03:51:54am