Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ SiO2, B ra Si, B2O3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ SiO2 (Silic dioxit) , B (Bo) ra Si (silic) , B2O3 (Boron trioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho SiO2 (Silic dioxit) tác dụng vói B (Bo) tạo thành Si (silic) ,trong điều kiện nhiệt độ Nung nóng

Phương trình để tạo ra chất SiO2 (Silic dioxit) (silicon dioxide)

H2SiO3 → H2O + SiO2 2O2 + SiH4 → 2H2O + SiO2 O2 + Si → SiO2

Phương trình để tạo ra chất B (Bo) (boron)

B2H6 → 3H2 + 2B 2NaBH4 → 3H2 + 2NaH + 2B NaBH4 → 2H2 + Na + B

Phương trình để tạo ra chất Si (silic) (silicon)

2C + SiO2 → 2CO + Si 2Zn + SiCl4 → Si + 2ZnCl2 SiI4 → 2I2 + Si

Phương trình để tạo ra chất B2O3 (Boron trioxit) (boron oxide)

3SiO2 + 4B → 3Si + 2B2O3 3H2O + 2B → 3H2 + B2O3 3O2 + B2H6 → 3H2O + B2O3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 04:41:50am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(