Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ SiI4 ra I2, Si

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ SiI4 (Silic tetraiodua) ra I2 (Iot) , Si (silic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành I2 (Iot) ,trong điều kiện nhiệt độ Nhiệt độ.

Phương trình để tạo ra chất SiI4 (Silic tetraiodua) (Silicon tetraiodide; Tetraiodosilicon)

2I2 + Si → SiI4 4HI + Si → 2H2 + SiI4

Phương trình để tạo ra chất I2 (Iot) (iodine)

Br2 + 2NaI → I2 + 2NaBr Cl2 + 2NaI → I2 + 2NaCl H2SO4 + 2KI + 8NaClO → H2O + I2 + 8NaCl + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất Si (silic) (silicon)

2Zn + SiCl4 → Si + 2ZnCl2 2C + SiO2 → 2CO + Si 2CaC2 + 3SiO2 → 2CaO + 4CO + 3Si

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 11:30:58am