Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ SO2Cl2, HF ra HCl, SO2F2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ SO2Cl2 (Sunfuryl clorua) , HF (Axit Hidrofloric) ra HCl (axit clohidric) , SO2F2 (Sunfonyl diflorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

SO2Cl2 + 2HF2HCl + SO2F2

Nhiệt độ: 60 - 150°C Áp suất: áp suất Dung môi: sunfolan

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SO2Cl2 + HF => HCl + SO2F2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho SO2Cl2 (Sunfuryl clorua) tác dụng vói HF (Axit Hidrofloric) tạo thành HCl (axit clohidric) ,trong điều kiện nhiệt độ 60 - 150 ,trong điều kiện áp xuất áp suất ,trong điều kiện dung môi sunfolan

Phương trình để tạo ra chất SO2Cl2 (Sunfuryl clorua) (sulfuryl chloride)

Cl2 + SO2 → SO2Cl2 2HSO3Cl → H2SO4 + SO2Cl2

Phương trình để tạo ra chất HF (Axit Hidrofloric) (hydrogen fluoride)

2F2 + 2H2O → O2 + 4HF CaF2 + 2HCl → CaCl2 + 2HF F2 + H2 → 2HF

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl Cl2 + H2O → HCl + HClO

Phương trình để tạo ra chất SO2F2 (Sunfonyl diflorua) (Sulfuryl fluoride; Sulfonyl fluoride; Difluoro sulfone; Sulfonyl difluoride)

SO2Cl2 + 2HF → 2HCl + SO2F2 2NaF + SO2Cl2 → 2NaCl + SO2F2 F2 + SO2 → SO2F2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 04:15:10am