Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ SO2, CCl4 ra COCl2, SOCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ SO2 (lưu hùynh dioxit) , CCl4 (Cacbon tetraclorua) ra COCl2 (Phosgen) , SOCl2 (Thionyl clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

SO2 + CCl4COCl2 + SOCl2

Nhiệt độ: 150°C Áp suất: áp suất Xúc tác: AlCl3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SO2 + CCl4 => COCl2 + SOCl2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho SO2 (lưu hùynh dioxit) tác dụng vói CCl4 (Cacbon tetraclorua) tạo thành COCl2 (Phosgen) ,trong điều kiện nhiệt độ 150 ,trong điều kiện áp xuất áp suất ,trong điều kiện chất xúc tác AlCl3

Phương trình để tạo ra chất SO2 (lưu hùynh dioxit) (sulfur dioxide)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO4

Phương trình để tạo ra chất CCl4 (Cacbon tetraclorua) (tetrachloromethane)

CH4 + 4Cl2 → 4HCl + CCl4 CH4 + 2Cl2 + O2 → 2H2O + CCl4 3Cl2 + CS2 → CCl4 + S2Cl2

Phương trình để tạo ra chất COCl2 (Phosgen) (phosgene)

SO2 + CCl4 → COCl2 + SOCl2 CoCl2.6H2O → 6H2O + COCl2 O2 + 2CCl4 → 2Cl2 + 2COCl2

Phương trình để tạo ra chất SOCl2 (Thionyl clorua) (thionyl chloride)

SO2 + CCl4 → COCl2 + SOCl2 O2 + 2SCl2 → 2SOCl2 CaSO3 + 2PCl5 → CaCl2 + SOCl2 + 2PCl3O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 06:54:52pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(