Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ O2, ZnS ra SO2, ZnO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ O2 (oxi) , ZnS (kẽm sulfua) ra SO2 (lưu hùynh dioxit) , ZnO (kẽm oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho O2 (oxi) tác dụng vói ZnS (kẽm sulfua) tạo thành SO2 (lưu hùynh dioxit) ,trong điều kiện nhiệt độ 800 - 1000

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi) (oxygen)

2KNO3 → 2KNO2 + O2 2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2 2H2O → 2H2 + O2

Phương trình để tạo ra chất ZnS (kẽm sulfua) (zinc sulfide)

ZnSO4 + BaS → ZnS + BaSO4 S + Zn → ZnS K2S + ZnSO4 → ZnS + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất SO2 (lưu hùynh dioxit) (sulfur dioxide)

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO4

Phương trình để tạo ra chất ZnO (kẽm oxit) (zinc oxide)

3O2 + 2ZnS → 2SO2 + 2ZnO 2Zn(NO3)2 → 4NO2 + O2 + 2ZnO O2 + 2Zn → 2ZnO

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-15 04:37:12am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(