Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ O2, SiO ra Si2O3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ O2 (oxi) , SiO (Silic oxit) ra Si2O3 (Disilic Trioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho O2 (oxi) tác dụng vói SiO (Silic oxit) tạo thành Si2O3 (Disilic Trioxit) ,trong điều kiện nhiệt độ 350- 1000

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi) (oxygen)

2H2O → 2H2 + O2 2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2 2KNO3 → 2KNO2 + O2

Phương trình để tạo ra chất SiO (Silic oxit) (Silicon oxide; Silicon monoxide)

C + SiO2 → CO + SiO Si + SiO2 → 2SiO 3Si + 2MgO → Mg2Si + 2SiO

Phương trình để tạo ra chất Si2O3 (Disilic Trioxit) (Disilicon Trioxide)

O2 + 4SiO → 2Si2O3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 01:47:08am