Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Na, C2H5COOH ra H2, C2H5COONa

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Na (natri) , C2H5COOH (Axit propionic) ra H2 (hidro) , C2H5COONa (Natri propionat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Na (natri) tác dụng vói C2H5COOH (Axit propionic) tạo thành H2 (hidro)

Phương trình để tạo ra chất Na (natri) (sodium)

C + 6NaOH → 3H2 + 2Na + 2Na2CO3 2NaCl → Cl2 + 2Na 4NaOH → 2H2O + 4Na + O2

Phương trình để tạo ra chất C2H5COOH (Axit propionic) (Propanoic acid; Propionic acid; Ethylformic acid; Methylacetic acid; Prozoin; Propkorn; Propcorn; Adofeed; Luprosil; Ethanecarboxylic acid; Carboxyethane; Pseudoacetic acid; Metacetonic acid; Antischim B; MonoProp; Gumisan)

2H2O + C2H5CN → NH3 + C2H5COOH

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

2HCl + Zn → H2 + ZnCl2 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH C6H12 → C6H6 + H2

Phương trình để tạo ra chất C2H5COONa (Natri propionat) (Mycoban[Sodium salt]; Propionic acid sodium; Ocuseptine; Napropion; Mycoban; Impedex; Propanoic acid sodium salt; Propionic acid sodium salt; Sodium propionate)

Na + C2H5COOH → H2 + C2H5COONa NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa NaOH + C2H5COOH → H2O + C2H5COONa

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 04:02:32pm