Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NO2F ra O2, NOF

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NO2F (Nitryl florua) ra O2 (oxi) , NOF (Nitrosyl florua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành O2 (oxi) ,trong điều kiện nhiệt độ 300

Phương trình để tạo ra chất NO2F (Nitryl florua) (Nitryl fluoride; Nitro fluoride)

F2 + NaNO2 → NaF + NO2F F2 + 2NO2 → 2NO2F O3 + NOF → O2 + NO2F

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi) (oxygen)

2H2O → 2H2 + O2 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2

Phương trình để tạo ra chất NOF (Nitrosyl florua) (Nitrogen oxyfluoride; Nitrosyl fluoride)

Cl2 + NOF3 → 2ClF + NOF NOF3 → F2 + NOF 2Fe + 3NO2F → Fe2O3 + 3NOF

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 07:37:57pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(