Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ N2, CaH2 ra Ca3N2, H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ N2 (nitơ) , CaH2 (Canxi hidrua) ra Ca3N2 (canxi nitrua) , H2 (hidro) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho N2 (nitơ) tác dụng vói CaH2 (Canxi hidrua) tạo thành Ca3N2 (canxi nitrua) ,trong điều kiện nhiệt độ > 1000

Phương trình để tạo ra chất N2 (nitơ) (nitrogen)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb NH4NO2 → 2H2O + N2

Phương trình để tạo ra chất CaH2 (Canxi hidrua) (calcium hydride)

H2 + CaCl2 → 2HCl + CaH2 6Ca + 2NH3 → Ca3N2 + 3CaH2 2Ca + H2O → CaO + CaH2

Phương trình để tạo ra chất Ca3N2 (canxi nitrua) ()

3Ca + N2 → Ca3N2 6Ca + 2NH3 → Ca3N2 + 3CaH2 N2 + 3CaH2 → Ca3N2 + 3H2

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 2H2O + 2K + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + K2SO4 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 05:03:24pm