Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Mg, Si ra Mg2Si

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Mg (magie) , Si (silic) ra Mg2Si (Magie silicua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Mg (magie) tác dụng vói Si (silic) tạo thành Mg2Si (Magie silicua) ,trong điều kiện nhiệt độ nhiệt độ cao

Phương trình để tạo ra chất Mg (magie) (magnesium)

MgCl2 → Cl2 + Mg C + MgO → CO + Mg 2CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4

Phương trình để tạo ra chất Si (silic) (silicon)

2C + SiO2 → 2CO + Si 2Zn + SiCl4 → Si + 2ZnCl2 4Al + 3SiO2 → 2Al2O3 + 3Si

Phương trình để tạo ra chất Mg2Si (Magie silicua) (Magnesium silicide; Silanediylidenedimagnesium)

2Mg + Si → Mg2Si 4Mg + SiO2 → 2MgO + Mg2Si 5Mg + 2SiC → MgC2 + 2Mg2Si

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 09:30:42pm