Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KrF2 ra F2, Kr

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KrF2 (Krypton diflorua) ra F2 (flo) , Kr (Krypton) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

KrF2F2 + Kr

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KrF2 => F2 + Kr  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành F2 (flo) ,trong điều kiện nhiệt độ Ở nhiệt độ phòng

Phương trình để tạo ra chất KrF2 (Krypton diflorua) (Krypton difluoride; Krypton(II) difluoride)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất F2 (flo) (fluorine)

KF → F2 + K 2HF → F2 + H2 2CoF3 → F2 + 2CoF2

Phương trình để tạo ra chất Kr (Krypton) (Krypton)

2Au + 5KrF2 → 5Kr + 2AuF5 KrF2 → Kr + 2F Xe + 3KrF2 → XeF6 + 3Kr

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:13:12am