Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ I2, CHCl3 ra Cl2, CHI3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ I2 (Iot) , CHCl3 (Chloroform) ra Cl2 (clo) , CHI3 (Iodoform) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho I2 (Iot) tác dụng vói CHCl3 (Chloroform) tạo thành Cl2 (clo)

Phương trình để tạo ra chất I2 (Iot) (iodine)

Cl2 + 2NaI → I2 + 2NaCl Br2 + 2NaI → I2 + 2NaBr 4HI + O2 → 2H2O + 2I2

Phương trình để tạo ra chất CHCl3 (Chloroform) (chloroform)

CH4 + 3Cl2 → 3HCl + CHCl3 2Cl2 + CH2Cl2 → HCl + CHCl3 4CH4 + 6Cl2 + 3O2 → 6H2O + 4CHCl3

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH BaCl2 → Cl2 + Ba CuCl2 → Cl2 + Cu

Phương trình để tạo ra chất CHI3 (Iodoform) (Iodoform; Triiodomethane; NCI-C-04568)

C2H5OH + I2 + NaOH → H2O + NaI + HCOONa + CHI3 CH3COCH3 + 3I2 + 4NaOH → CH3COONa + 3H2O + 3NaI + CHI3 3I2 + 2CHCl3 → 3Cl2 + 2CHI3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:07:26am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(