Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HNO2 ra H2O, HNO3, NO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HNO2 (Axit nitrit) ra H2O (nước) , HNO3 (axit nitric) , NO (nitơ oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2O (nước) NO (nitơ oxit) ,trong điều kiện nhiệt độ Nhiệt độ.

Phương trình để tạo ra chất HNO2 (Axit nitrit) (nitrous acid)

H2O + 2NO2 → HNO3 + HNO2 H2O + N2O3 → 2HNO2 HCl + NH4NO2 → NH4Cl + HNO2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

Phương trình để tạo ra chất HNO3 (axit nitric) (nitric acid)

NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3 + 4N2 H2O + 3NO2 → 2HNO3 + NO 6Fe(NO3)2 + 9H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 4H2O + 10HNO3 + NO

Phương trình để tạo ra chất NO (nitơ oxit) (nitrogen monoxide)

3FeO + 10HNO3 → 5H2O + NO + 3Fe(NO3)3 Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + CrCl3 H2O + 3NO2 → 2HNO3 + NO

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 02:30:38am