Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HClO3 ra H2O, ClO2, Cl2O7

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HClO3 (Axit cloric) ra H2O (nước) , ClO2 (Clo dioxit) , Cl2O7 (Diclo heptoxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2O (nước) Cl2O7 (Diclo heptoxit) ,trong điều kiện nhiệt độ 40-60

Phương trình để tạo ra chất HClO3 (Axit cloric) (chloric acid)

4HClO2 → H2O + HCl + 2ClO2 + HClO3 H2SO4 + Ba(ClO2)2 → HClO3 + BaSO4 3HClO → 3HCl + HClO3

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

HCl + NaOH → H2O + NaCl 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất ClO2 (Clo dioxit) (chlorine dioxide)

3HClO3 → H2O + 2ClO2 + HClO4 2H2SO4 + 2KClO3 + H2C2O4 → 2H2O + 2CO2 + 2ClO2 + 2KHSO4 H2SO4 + SO2 + 2NaClO3 → 2ClO2 + 2NaHSO4

Phương trình để tạo ra chất Cl2O7 (Diclo heptoxit) (dichlorine heptoxide)

2HClO4 → H2O + Cl2O7 6HClO3 → 3H2O + 4ClO2 + Cl2O7 3HClO4 → Cl2O7 + HClO4.H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 06:19:28pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(