Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl, PH3 ra PH4Cl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) , PH3 (photphin) ra PH4Cl (Clorophosphoran) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

HCl + PH3PH4Cl

Nhiệt độ: 30°C Điều kiện khác: không chứa hơi ẩm

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + PH3 => PH4Cl  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho HCl (axit clohidric) tác dụng vói PH3 (photphin) tạo thành PH4Cl (Clorophosphoran) ,trong điều kiện nhiệt độ 30

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + H2S → 2HCl + S

Phương trình để tạo ra chất PH3 (photphin) (phosphine)

Ca3P2 + 3H2O → Ca(OH)2 + 2PH3 3H2 + P → 2PH3 6H2O + Zn3P2 → 2PH3 + 3Zn(OH)2

Phương trình để tạo ra chất PH4Cl (Clorophosphoran) (Phosphonium chloride; Chlorophosphorane)

HCl + PH3 → PH4Cl

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-31 01:13:55am