Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2SO4, CsO2 ra H2O, O3, CsHSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) , CsO2 (Cesi superoxit) ra H2O (nước) , O3 (ozon) , CsHSO4 (Xezi hidro sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

2H2SO4 + 2CsO2H2O + O3 + 2CsHSO4

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + CsO2 => H2O + O3 + CsHSO4  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng vói CsO2 (Cesi superoxit) tạo thành H2O (nước) CsHSO4 (Xezi hidro sunfat) ,trong điều kiện nhiệt độ Ở nhiệt độ phòng

Phương trình để tạo ra chất H2SO4 (axit sulfuric) (sulfuric acid)

2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2H2O + 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn

Phương trình để tạo ra chất CsO2 (Cesi superoxit) (Cesium Superoxide)

2CsOH + 2Cs → H2 + 2CsO2 2CsO3 → O2 + 2CsO2 3O2 + 4CsOH → 2H2O + 4CsO2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NH4NO2 → 2H2O + N2 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2

Phương trình để tạo ra chất O3 (ozon) (ozone)

3O2 → 2O3 4H2O + 4OF2 → O2 + 2O3 + 8HF 2H2SO4 + 2CsO2 → H2O + O3 + 2CsHSO4

Phương trình để tạo ra chất CsHSO4 (Xezi hidro sunfat) (cesium hydrogen sulfate)

2H2SO4 + 2CsO2 → H2O + O3 + 2CsHSO4 3H2SO4 + Cs2S → 2H2O + S + SO2 + 2CsHSO4 H2SO4 + Cs2SO4 → 2CsHSO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 01:23:43am