Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, Cl2O ra HClO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , Cl2O (Diclo monooxit) ra HClO (Hypochlorous acid) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói Cl2O (Diclo monooxit) tạo thành HClO (Hypochlorous acid)

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất Cl2O (Diclo monooxit) (dichlorine monoxide)

2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O 2Cl2 + HgO → HgCl2 + Cl2O CO2 + Ca(ClO)2 → CaCO3 + Cl2O

Phương trình để tạo ra chất HClO (Hypochlorous acid) (hypochlorous acid)

Cl2 + H2O → HCl + HClO H2O + Cl2O → 2HClO 2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 09:03:52pm