Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, CCl4 ra HCl, H2CO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , CCl4 (Cacbon tetraclorua) ra HCl (axit clohidric) , H2CO3 (Axit cacbonic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

3H2O + CCl44HCl + H2CO3

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Xúc tác: Fe

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CCl4 => HCl + H2CO3  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói CCl4 (Cacbon tetraclorua) tạo thành HCl (axit clohidric) ,trong điều kiện nhiệt độ ở nhiệt độ phòng ,trong điều kiện chất xúc tác Fe

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr

Phương trình để tạo ra chất CCl4 (Cacbon tetraclorua) (tetrachloromethane)

CH4 + 2Cl2 + O2 → 2H2O + CCl4 CH4 + 4Cl2 → 4HCl + CCl4 Cs2S + 2S2Cl2 → 6Fe(NO3)2 + CCl4

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Phương trình để tạo ra chất H2CO3 (Axit cacbonic) (carbonic acid)

H2O + CO2 → H2CO3 H2O + CO2 → H2CO3 3H2O + CCl4 → 4HCl + H2CO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 04:24:41am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(