Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, BCl3 ra HCl, H3BO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , BCl3 (Bo(III) clorua) ra HCl (axit clohidric) , H3BO3 (Axit boric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói BCl3 (Bo(III) clorua) tạo thành HCl (axit clohidric)

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

HCl + NaOH → H2O + NaCl 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất BCl3 (Bo(III) clorua) (Boron trichloride; Trichloroboron; Trichloroborane)

3Cl2 + 2BN → N2 + 2BCl3 3NaBH4 + 4SbCl3 → 3NaCl + 3BCl3 + 4SbH3 6Cl2 + B2H6 → 6HCl + 2BCl3

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Phương trình để tạo ra chất H3BO3 (Axit boric) (boric acid)

3HNO3 + B → 3NO2 + H3BO3 3H2O + BCl3 → 3HCl + H3BO3 3H2SO4 + 2B → 3SO2 + 2H3BO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-07-01 01:12:11pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(