Đăng ký để nhận ngay mẹo học Bảng Tuần Hoàn Nguyên Tố Hóa Học được thiết kế cực đẹp.

Xin vui lòng đợi trong giây lát

nH2O + (C6H10O5)nnC6H12O6
n 1 n Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: H2SO4
cho 1 nhúm bông vào cốc đựng dd H2SO4 70%, đun nóng đồng thời khuấy đều đến khi thu được dd đồng nhất.
xenlulozo bi thuy phan trong dd axit nóng tạo ra glucozo
  Xem tất cả 38 câu hỏi của Phương Trình này

Câu 1. Carbohidrat

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?


A. Xenlulozơ
B. Saccarozơ.
C. Tinh bột
D. Glucozơ

Xem đáp án 1
nH2O + (C6H10O5)nnC6H12O6
n 1 n Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)
Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: axit
  Xem tất cả 2 câu hỏi của Phương Trình này

Câu 1. Phản ứng thủy phân

Dãy các chất đều có phản ứng thuỷ phân là


A. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE.
B. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, lipit.
C. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ.
D. tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

Xem đáp án 1

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(