Xin vui lòng đợi trong giây lát


nH2O + (C6H10O5)nnC6H12O6
n 1 n Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: H2SO4

Cách thực hiện phản ứng

cho 1 nhúm bông vào cốc đựng dd H2SO4 70%, đun nóng đồng thời khuấy đều đến khi thu được dd đồng nhất.

Hiện tượng nhận biết

xenlulozo bi thuy phan trong dd axit nóng tạo ra glucozo

Câu hỏi minh họa

Câu 1. Carbohidrat

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?


A. Xenlulozơ
B. Saccarozơ.
C. Tinh bột
D. Glucozơ

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng thủy phân

Dãy các chất đều có phản ứng thuỷ phân là


A. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE.
B. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, lipit.
C. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ.
D. tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

Xem đáp án câu 2

Đóng góp nội dung

Nếu thấy phương trình này còn thiếu nội dung, bạn hãy điền vào form này, chúng mình sẽ xem và thêm nội dung vào trong thời gian sớm nhất.nH2O + (C6H10O5)nnC6H12O6
n 1 n Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: axit

Câu hỏi minh họa

Câu 1. Phản ứng thủy phân

Dãy các chất đều có phản ứng thuỷ phân là


A. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE.
B. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, lipit.
C. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ.
D. tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Tinh bột

Quá trình thủy phân tinh bột bằng enzim không xuất hiện chất nào sau đây :


A. Saccarozo
B. Dextrin
C. Mantozo
D. Glucozo

Xem đáp án câu 2

Đóng góp nội dung

Nếu thấy phương trình này còn thiếu nội dung, bạn hãy điền vào form này, chúng mình sẽ xem và thêm nội dung vào trong thời gian sớm nhất.Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D