Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2, CaCl2 ra HCl, CaH2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2 (hidro) , CaCl2 (Canxi diclorua) ra HCl (axit clohidric) , CaH2 (Canxi hidrua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

H2 + CaCl22HCl + CaH2

Nhiệt độ: 600-700; Xúc tác: Pt, Fe, Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CaCl2 => HCl + CaH2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2 (hidro) tác dụng vói CaCl2 (Canxi diclorua) tạo thành HCl (axit clohidric) ,trong điều kiện nhiệt độ 600-700; ,trong điều kiện chất xúc tác Pt, Fe, Ni

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2H2O + 2K + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + K2SO4 2H2O → 2H2 + O2

Phương trình để tạo ra chất CaCl2 (Canxi diclorua) (calcium chloride)

2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2 CaO + 2NH4Cl → H2O + 2NH3 + CaCl2 CaCO3 + 2HCl → H2O + CO2 + CaCl2

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl C2H5Cl → C2H4 + HCl

Phương trình để tạo ra chất CaH2 (Canxi hidrua) (calcium hydride)

H2 + CaCl2 → 2HCl + CaH2 2Ca + H2O → CaO + CaH2 6Ca + 2NH3 → Ca3N2 + 3CaH2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 04:31:44am