Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2, CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 ra CH3[CH2]16COOCH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2 (hidro) , CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 (metyl oleat) ra CH3[CH2]16COOCH3 (metyl stearat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2 + CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3CH3[CH2]16COOCH3

Nhiệt độ: nhiệt độ cao Áp suất: 1 Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 => CH3[CH2]16COOCH3  

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2 (hidro) tác dụng vói CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 (metyl oleat) tạo thành CH3[CH2]16COOCH3 (metyl stearat) ,trong điều kiện nhiệt độ nhiệt độ cao ,trong điều kiện áp xuất 1 ,trong điều kiện chất xúc tác Ni

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH 2HCl + Zn → H2 + ZnCl2 C6H12 → C6H6 + H2

Phương trình để tạo ra chất CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 (metyl oleat) ()

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất CH3[CH2]16COOCH3 (metyl stearat) ()

H2 + CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 → CH3[CH2]16COOCH3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-06 07:28:34pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(