Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2, C4H4 ra CH2=CHCH=CH2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2 (hidro) , C4H4 (Vinylacetylene) ra CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2 + C4H4CH2=CHCH=CH2

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2 (hidro) tác dụng vói C4H4 (Vinylacetylene) tạo thành CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien) ,trong điều kiện nhiệt độ t0 ,trong điều kiện chất xúc tác xt, p

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2H2O + 2K + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + K2SO4 2HCl + Zn → H2 + ZnCl2

Phương trình để tạo ra chất C4H4 (Vinylacetylene) (1-Buten-3-yne; Vinylacetylene; Butenyne; Monovinylacetylene)

2C2H2 → C4H4

Phương trình để tạo ra chất CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien) ()

H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 07:09:54pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(