Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Fe, FeCl3 ra FeCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Fe (sắt) , FeCl3 (Sắt triclorua) ra FeCl2 (sắt (II) clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Fe + 2FeCl33FeCl2

Nhiệt độ: đun sôi Dung môi: tetrahydrofuran

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + FeCl3 => FeCl2  

Phương trình số #2

Fe + 2FeCl32FeCl2 + FeCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + FeCl3 => FeCl2 + FeCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-11 06:26:06am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(