Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Fe(NH4)2(SO4)2 ra NH3, SO3, NH4HSO4, Fe2(SO4)O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Fe(NH4)2(SO4)2 (Amoni sắtn(II) sunfat) ra NH3 (amoniac) , SO3 (sulfuarơ) , NH4HSO4 (Amoni hidro sunfat) , Fe2(SO4)O (Sắt oxisunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành NH3 (amoniac) NH4HSO4 (Amoni hidro sunfat) Fe2(SO4)O (Sắt oxisunfat) ,trong điều kiện nhiệt độ 300

Phương trình để tạo ra chất Fe(NH4)2(SO4)2 (Amoni sắtn(II) sunfat) (Ammonium iron(II) sulfate)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất NH3 (amoniac) (ammonia)

2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 CaO + 2NH4Cl → H2O + 2NH3 + CaCl2

Phương trình để tạo ra chất SO3 (sulfuarơ) ()

Fe2(SO4)3 → Fe2O3 + 3SO3 2NO + SO2 → SO3 + N2O NO2 + SO2 → NO + SO3

Phương trình để tạo ra chất NH4HSO4 (Amoni hidro sunfat) (Sulfuric acid hydrogen ammonium salt; Ammonium sulfate)

10H2O + 5(NH4)2S2O8 → 5H2O2 + 10NH4HSO4 H2SO4 + NH3 → NH4HSO4 H2O + H2SO4 + HO(CH2)2CN → NH4HSO4 + C2H3COOH

Phương trình để tạo ra chất Fe2(SO4)O (Sắt oxisunfat) ()

2FeSO4 → SO3 + Fe2(SO4)O 2Fe(NH4)2(SO4)2 → 2NH3 + SO3 + 2NH4HSO4 + Fe2(SO4)O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 02:11:34am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(