Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ F2, NOF ra NOF3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ F2 (flo) , NOF (Nitrosyl florua) ra NOF3 (Nitơ triflorua oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

F2 + NOFNOF3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + NOF => NOF3  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho F2 (flo) tác dụng vói NOF (Nitrosyl florua) tạo thành NOF3 (Nitơ triflorua oxit) ,trong điều kiện nhiệt độ Ở nhiệt độ phòng

Phương trình để tạo ra chất F2 (flo) (fluorine)

KF → F2 + K 2HF → F2 + H2 2K[PtF6] → F2 + 2KF + 2PtF4

Phương trình để tạo ra chất NOF (Nitrosyl florua) (Nitrogen oxyfluoride; Nitrosyl fluoride)

NOF3 → F2 + NOF Cl2 + NOF3 → 2ClF + NOF 2NO + NOF3 → 3NOF

Phương trình để tạo ra chất NOF3 (Nitơ triflorua oxit) (Amox; TrifluoroamineN-oxide; Trifluoroamine oxide)

O2 + 2NF3 → 2NOF3 F2 + NOF → NOF3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 07:23:26pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(