Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ F2, C4H10 ra HF, C4H9F

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ F2 (flo) , C4H10 (Butan) ra HF (Axit Hidrofloric) , C4H9F (1-florobutan) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho F2 (flo) tác dụng vói C4H10 (Butan) tạo thành HF (Axit Hidrofloric)

Phương trình để tạo ra chất F2 (flo) (fluorine)

KF → F2 + K 2HF → F2 + H2 2IF7 → 7F2 + I2

Phương trình để tạo ra chất C4H10 (Butan) (butane)

Na + 2C2H5Cl → 2NaCl + C4H10 C4H6 + 2H2 → C4H10 CH3Cl + 2Na + C3H7Cl → 2NaCl + C4H10

Phương trình để tạo ra chất HF (Axit Hidrofloric) (hydrogen fluoride)

2F2 + 2H2O → O2 + 4HF CaF2 + 2HCl → CaCl2 + 2HF CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF

Phương trình để tạo ra chất C4H9F (1-florobutan) ()

F2 + C4H10 → HF + C4H9F

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-09-25 08:30:34pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(