Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CuO, C6H5CH2OH ra Cu, H2O, C6H5CHO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CuO (Đồng (II) oxit) , C6H5CH2OH (Benzyl alcohol) ra Cu (đồng) , H2O (nước) , C6H5CHO (Benzandehit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CuO (Đồng (II) oxit) tác dụng vói C6H5CH2OH (Benzyl alcohol) tạo thành Cu (đồng) C6H5CHO (Benzandehit) ,trong điều kiện nhiệt độ t0

Phương trình để tạo ra chất CuO (Đồng (II) oxit) (copper(ii) oxide)

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 2Cu2O → 4CuO + O2 5O2 + 4FeCu2S2 → 8CuO + 2Fe2O3 + 8SO2

Phương trình để tạo ra chất C6H5CH2OH (Benzyl alcohol) (benzyl alcohol)

NaOH + CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 → C6H5CH2OH + CH3CH2COONa C6H5CH3 → C6H5CH2OH C6H5COOH → C6H5CH2OH

Phương trình để tạo ra chất Cu (đồng) (copper)

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4 C + Cu2O → CO + 2Cu CuCl2 → Cl2 + Cu

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 NH4NO2 → 2H2O + N2 (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất C6H5CHO (Benzandehit) (benzaldehyde)

CuO + C6H5CH2OH → Cu + H2O + C6H5CHO C6H6 + CO → C6H5CHO

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 08:22:58am