Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cr, HCl ra H2, CrCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cr (crom) , HCl (axit clohidric) ra H2 (hidro) , CrCl2 (Crom(II) clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Cr + 2HClH2 + CrCl2

Nhiệt độ: 1150-1200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HCl => H2 + CrCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:27:09am