Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cr, HCl, HNO3 ra H2O, NO, CrCl3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cr (crom) , HCl (axit clohidric) , HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước) , NO (nitơ oxit) , CrCl3 (Crom(III) clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Cr (crom) tác dụng vói HCl (axit clohidric) HNO3 (axit nitric) tạo thành H2O (nước) CrCl3 (Crom(III) clorua)

Phương trình để tạo ra chất Cr (crom) (chromium)

C + Fe(CrO2)2 → Cr + Fe + 2CO2 Zn + CrSO4 → Cr + ZnSO4 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Phương trình để tạo ra chất HNO3 (axit nitric) (nitric acid)

NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3 + 4N2 H2O + 3NO2 → 2HNO3 + NO 6Fe(NO3)2 + 9H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 4H2O + 10HNO3 + NO

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2 HCl + NaOH → H2O + NaCl NH4NO2 → 2H2O + N2

Phương trình để tạo ra chất NO (nitơ oxit) (nitrogen monoxide)

N2 + O2 → 2NO Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + CrCl3 3FeO + 10HNO3 → 5H2O + NO + 3Fe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất CrCl3 (Crom(III) clorua) (chromium(iii) chloride)

4HCl + NaCrO2 → 2H2O + NaCl + CrCl3 Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + CrCl3 6HCl + Cr2O3 → 3H2O + 2CrCl3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 10:42:47am