Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cl2, NH3 ra NH4Cl, NH2Cl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cl2 (clo) , NH3 (amoniac) ra NH4Cl (amoni clorua) , NH2Cl (Monocloamin) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cl2 + 2NH3NH4Cl + NH2Cl

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Dung môi: môi trường N2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NH3 => NH4Cl + NH2Cl  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Cl2 (clo) tác dụng vói NH3 (amoniac) tạo thành NH4Cl (amoni clorua) ,trong điều kiện nhiệt độ ở nhiệt độ phòng ,trong điều kiện dung môi môi trường N2

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH CuCl2 → Cl2 + Cu BaCl2 → Cl2 + Ba

Phương trình để tạo ra chất NH3 (amoniac) (ammonia)

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3 3H2 + N2 → 2NH3

Phương trình để tạo ra chất NH4Cl (amoni clorua) (ammonium chloride)

(NH2)2CO + HCl → H2O + 2NH4Cl + CO2 HCl + NH3 → NH4Cl 2H2O + 2NH3 + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

Phương trình để tạo ra chất NH2Cl (Monocloamin) (Chloramide; Monochloroammonia; Monochloramine; Monochloramide; Chloramine[inorganic compound]; Chloroamine)

NaClO + NH4OH → H2O + NaOH + NH2Cl Cl2 + 2NH3 → NH4Cl + NH2Cl NH3 + HOCl → H2O + NH2Cl

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 02:31:07am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(