Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cl2, CO ra COCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cl2 (clo) , CO (cacbon oxit) ra COCl2 (Phosgen) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Cl2 + COCOCl2

Nhiệt độ: 125 - 150 °C Xúc tác: C, Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CO => COCl2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Cl2 (clo) tác dụng vói CO (cacbon oxit) tạo thành COCl2 (Phosgen) ,trong điều kiện nhiệt độ 125 - 150 ,trong điều kiện chất xúc tác C, Pt

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH BaCl2 → Cl2 + Ba FeCl2 → Cl2 + Fe

Phương trình để tạo ra chất CO (cacbon oxit) (carbon monoxide)

C + CO2 → 2CO C + Cu2O → CO + 2Cu C + CaO → CaC2 + CO

Phương trình để tạo ra chất COCl2 (Phosgen) (phosgene)

SO2 + CCl4 → COCl2 + SOCl2 CoCl2.6H2O → 6H2O + COCl2 Cl2 + CO → COCl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 01:38:59am