Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CdCl2., , 2,5H2O ra CdCl2, H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CdCl2., , 2,5H2O ra CdCl2 (Cadimi clorua) , H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành CdCl2 (Cadimi clorua) ,trong điều kiện nhiệt độ 120 - 170

Phương trình để tạo ra chất CdCl2. 2,5H2O (Cadmi clorua hemipentahidrat) (Cadmium chloride hemipentahydrate; Cadmium dichloride 2.5hydrate)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất CdCl2 (Cadimi clorua) (cadmium chloride)

CdCl2. 2,5H2O → CdCl2 + 2,5H2O 2HCl + CdS → CdCl2 + H2S 2HCl + Cd → CdCl2 + H2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

(6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 NH4NO2 → 2H2O + N2 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:20:40am