Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CaO, MgO, SiO ra Mg, Ca2SiO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CaO (canxi oxit) , MgO (Magie oxit) , SiO (Silic oxit) ra Mg (magie) , Ca2SiO4 (Canxi Silicat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CaO (canxi oxit) tác dụng vói MgO (Magie oxit) SiO (Silic oxit) tạo thành Mg (magie) ,trong điều kiện nhiệt độ 1350

Phương trình để tạo ra chất CaO (canxi oxit) ()

Ca(HCO3)2 → CaO + H2O + 2CO2 2CaSO4 → 2CaO + O2 + 2SO2 Ca + 1/2O2 → CaO

Phương trình để tạo ra chất MgO (Magie oxit) (magnesium oxide)

2Mg + O2 → 2MgO MgCO3 → MgO + CO2 H2O + Mg → H2 + MgO

Phương trình để tạo ra chất SiO (Silic oxit) (Silicon oxide; Silicon monoxide)

Si + SiO2 → 2SiO C + SiO2 → CO + SiO 3Si + 2MgO → Mg2Si + 2SiO

Phương trình để tạo ra chất Mg (magie) (magnesium)

MgCl2 → Cl2 + Mg C + MgO → CO + Mg 2CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4

Phương trình để tạo ra chất Ca2SiO4 (Canxi Silicat) (Calcium silicate; Silicic acid dicalcium salt)

2CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4 2CaO + MgO + SiO → Mg + Ca2SiO4 H2O + Ca3SiO5 → Ca(OH)2 + Ca2SiO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 03:13:14am