Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CaO, MgO, FeSi ra Fe, Mg, Ca2SiO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CaO (canxi oxit) , MgO (Magie oxit) , FeSi (Sắt silicua) ra Fe (sắt) , Mg (magie) , Ca2SiO4 (Canxi Silicat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CaO (canxi oxit) tác dụng vói MgO (Magie oxit) FeSi (Sắt silicua) tạo thành Fe (sắt) Ca2SiO4 (Canxi Silicat) ,trong điều kiện nhiệt độ 1500

Phương trình để tạo ra chất CaO (canxi oxit) ()

Ca(HCO3)2 → CaO + H2O + 2CO2 2CaSO4 → 2CaO + O2 + 2SO2 Ca + 1/2O2 → CaO

Phương trình để tạo ra chất MgO (Magie oxit) (magnesium oxide)

2Mg + O2 → 2MgO MgCO3 → MgO + CO2 H2O + Mg → H2 + MgO

Phương trình để tạo ra chất FeSi (Sắt silicua) (Iron silicide; Iron silicon)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất Fe (sắt) (iron)

Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O2 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

Phương trình để tạo ra chất Mg (magie) (magnesium)

MgCl2 → Cl2 + Mg C + MgO → CO + Mg 2CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4

Phương trình để tạo ra chất Ca2SiO4 (Canxi Silicat) (Calcium silicate; Silicic acid dicalcium salt)

2CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4 2CaO + MgO + SiO → Mg + Ca2SiO4 H2O + Ca3SiO5 → Ca(OH)2 + Ca2SiO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 05:47:57pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(