Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CaCl2 ra Ca, Cl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CaCl2 (Canxi diclorua) ra Ca (canxi) , Cl2 (clo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CaCl2Ca + Cl2

Điều kiện khác: Điện phân nóng chảy

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCl2 => Ca + Cl2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành Ca (canxi)

Phương trình để tạo ra chất CaCl2 (Canxi diclorua) (calcium chloride)

2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2 CaO + 2NH4Cl → H2O + 2NH3 + CaCl2 BaCl2 + Ca(OH)2 → Ba(OH)2 + CaCl2

Phương trình để tạo ra chất Ca (canxi) (calcium)

CaCl2 → Ca + Cl2 CaH2 → Ca + H2 CaS → Ca + S

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH BaCl2 → Cl2 + Ba CuCl2 → Cl2 + Cu

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 11:35:28pm