Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CaCO3, H2CO3 ra Ca(HCO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CaCO3 (canxi cacbonat) , H2CO3 (Axit cacbonic) ra Ca(HCO3)2 (canxi hirocacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CaCO3 (canxi cacbonat) tác dụng vói H2CO3 (Axit cacbonic) tạo thành Ca(HCO3)2 (canxi hirocacbonat)

Phương trình để tạo ra chất CaCO3 (canxi cacbonat) (calcium carbonate)

Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH CaO + CO2 → CaCO3 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Phương trình để tạo ra chất H2CO3 (Axit cacbonic) (carbonic acid)

H2O + CO2 → H2CO3 H2O + CO2 → H2CO3 3H2O + CCl4 → 4HCl + H2CO3

Phương trình để tạo ra chất Ca(HCO3)2 (canxi hirocacbonat) ()

CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 4H2O + 2CO2 + Ca(AlO2)2 → 2Al(OH)3 + Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-29 10:51:45pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(