Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CaC2, SiO2 ra CaO, CO, Si

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) , SiO2 (Silic dioxit) ra CaO (canxi oxit) , CO (cacbon oxit) , Si (silic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2CaC2 + 3SiO22CaO + 4CO + 3Si

Điều kiện khác: lò điện

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + SiO2 => CaO + CO + Si  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) tác dụng vói SiO2 (Silic dioxit) tạo thành CaO (canxi oxit) Si (silic)

Phương trình để tạo ra chất CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) (calcium carbide)

C + CaO → CaC2 + CO 5C + 2CaO → 2CaC2 + CO2 2C + Ca → CaC2

Phương trình để tạo ra chất SiO2 (Silic dioxit) (silicon dioxide)

H2SiO3 → H2O + SiO2 2O2 + SiH4 → 2H2O + SiO2 O2 + Si → SiO2

Phương trình để tạo ra chất CaO (canxi oxit) ()

Ca(HCO3)2 → CaO + H2O + 2CO2 2CaSO4 → 2CaO + O2 + 2SO2 Ca + 1/2O2 → CaO

Phương trình để tạo ra chất CO (cacbon oxit) (carbon monoxide)

C + CO2 → 2CO C + CaO → CaC2 + CO C + Cu2O → CO + 2Cu

Phương trình để tạo ra chất Si (silic) (silicon)

2C + SiO2 → 2CO + Si 2Zn + SiCl4 → Si + 2ZnCl2 4Al + 3SiO2 → 2Al2O3 + 3Si

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-15 04:13:28am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(